Chào mừng bạn đến với Thietbingoaitroi.com !

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

19.02.2020 15:23 , theo Thietbingoaitroi.com


Một số hình ảnh lắp đặt và thi công thiết bị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành phố Hà Giang:

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại TT Bảo trợ xã hội Hà Giang

Bình luận


Các bài đã đăng

Xem thêm