Chào mừng bạn đến với Thietbingoaitroi.com !

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

19.02.2020 14:50 , theo Thietbingoaitroi.com


Một số hình ảnh lắp đặt và thi công thiết bị tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì - Hà Nội:

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

Dự án lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời tại Thôn Đoàn Kết - Ba Vì

 

 

Bình luận


Các bài đã đăng

Xem thêm